-
  Tenenlezen


Met behulp van tenenlezen krijg je meer inzicht in iemands karakter, zijn persoonlijkheid, gedrag en levenshouding. Hierdoor kan iemand die je tenen leest aangeven wat je sterke en zwakke punten zijn en waarom je tegen bepaalde situaties in je leven aan loopt, op het gebied van werk, relaties en opvoeding.
 
Met 13 weken tijdens de zwangerschap zijn de tenen al gevormd ( karakter).
 
Hieronder volgt een korte samenvatting:
 
Begin altijd met de rechtervoet  => d.i. het denken.

Als je met de linkervoet begint => d.i. het gevoel slaan de mensen vaak dicht.
 
Rechts is denken en vreugde.
 
Hoe je lichamelijk in elkaar zit geeft zijn weerslag op de spanningen in het lichaam.

nieuwsgierig ?

tenenlezen   kort                                  € 10                 15 minuten
tenenlezen uitgebreid     met uitdraai  € 20                 20 mimuten